آهن ربا پیشگیری انتخابات دستگاه قضایی نظارت

آهن ربا: پیشگیری انتخابات دستگاه قضایی نظارت شورای قضایی عماکرد نهادها سازمان های دولتی انتخابات 96

گت بلاگز عکس خبری ابراز احساسات مردم کره‌شمالی جهت کیم‌جونگ‌اون

مردم کره شمالی حداقل سالی یکبار جهت نشان دادن ارادت و علاقه خود به رهبر این کشور به خیابان های پیونگ یانگ می آیند.در گزارش زیر صحنه هایی از استقبال مردمی از کی

ابراز احساسات مردم کره‌شمالی جهت کیم‌جونگ‌اون

ابراز احساسات مردم کره شمالی جهت کیم جونگ اون

عبارات مهم : احساسات

مردم کره شمالی حداقل سالی یکبار جهت نشان دادن ارادت و علاقه خود به رهبر این کشور به خیابان های پیونگ یانگ می آیند.در گزارش زیر صحنه هایی از استقبال مردمی از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی را مشاهده می کنید. ۱۹ دسامبر ششمین سالگرد به قدرت رسیدن کیم جونگ اون هست. وی در وقت به قدرت رسیدن با ۳۳سال سن، جوان ترین رییس کشور در دنیا بود.

ابراز احساسات مردم کره‌شمالی جهت کیم‌جونگ‌اون

مردم کره شمالی حداقل سالی یکبار جهت نشان دادن ارادت و علاقه خود به رهبر این کشور به خیابان های پیونگ یانگ می آیند.در گزارش زیر صحنه هایی از استقبال مردمی از کی

ابراز احساسات مردم کره‌شمالی جهت کیم‌جونگ‌اون

مردم کره شمالی حداقل سالی یکبار جهت نشان دادن ارادت و علاقه خود به رهبر این کشور به خیابان های پیونگ یانگ می آیند.در گزارش زیر صحنه هایی از استقبال مردمی از کی

ابراز احساسات مردم کره‌شمالی جهت کیم‌جونگ‌اون

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: احساسات | ۱۹ دسامبر | کره شمالی | عکس خبری

ابراز احساسات مردم کره‌شمالی جهت کیم‌جونگ‌اون

ابراز احساسات مردم کره‌شمالی جهت کیم‌جونگ‌اون

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs